Gloedvol gaat succesvol ziekteverzuim te lijf

Ziekteverzuimbegeleiding: bespaar €250 per dag per zieke werknemer

Wil jij geld besparen via een unieke, menselijke aanpak van het ziekteverzuim in jouw organisatie? Dat hoef je niet alleen te doen. Gloedvol helpt werkgevers grip te krijgen op ziekteverzuim dankzij een unieke en zeer persoonlijke aanpak met een positieve insteek.

Ziekteverzuim kost een ondernemer minimaal €250,- per zieke werknemer per dag. Met de juiste aandacht voor je werknemers en het ziekteverzuim in de organisatie kunnen deze kosten voor een groot deel voorkomen worden. Ze kunnen in elk geval omlaag. Is er sprake van ziekteverzuim, dan onderzoeken we eerst of de betreffende medewerker nog wel happy is binnen zijn functie. Zo ja, dan zetten we alles op alles om de werknemer weer terug te laten keren op zijn werkplek. Spelen er andere factoren een rol? Dan gaan we wellicht op zoek naar een andere job.

Wees ziekteverzuim de baas

Ziekteverzuimbegeleiding via Gloedvol betekent voor zowel de werkgever als de medewerker inzicht in de oorzaken van het verzuim en bekendheid met de verplichtingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter. Gerichte aandacht voor de zieke medewerker resulteert in meer gemotiveerde medewerkers en minder kosten. www.grip-op-verzuim.nl

Preventicons

Preventicons is een zeer praktische app die het welbevinden van medewerkers monitort. Met deze tool kun je als werkgever actief beleid voeren op ziekteverzuimpreventie. Preventicons stelt dan ook: voorkomen werkt beter. De tool brengt het welbevinden van alle medewerkers wekelijks in kaart. Blijkt uit de monitoring dat er medewerkers niet lekker in hun vel zitten, dan kun je als werkgever direct en gericht gepaste actie ondernemen.

Kleinere organisaties hebben het idee een goede vinger aan de pols te hebben als het gaat om het welbevinden van hun medewerkers. In de praktijk blijkt dit in veel gevallen een illusie. “Mijn deur staat altijd” open is in deze een open deur. Persoonlijke zaken of werk gerelateerde problemen, vormen voor veel werknemers toch behoorlijke drempels om zomaar hun problemen op tafel te leggen. Bij deze wat kleinere organisaties vormt dit een (kostbaar) probleem. De inzet van Preventicons helpt werkgevers (langdurig) ziekteverzuim in de organisatie tijdig te signaleren of zelfs te voorkomen. De app werkt uitstekend voor partijen die niet dagelijks zicht op alle medewerkers hebben. Ook voor uitzendbureaus, payroll bedrijven en grotere organisaties. Lees meer op www.preventicons.nl

Korte uitleg voor werkgevers

Korte uitleg voor werknemers

Gloedvol BV
Luchthavenweg 81, unit 247
5657 EA Eindhoven
M 06 2326 4887
T 040 782 0250
info@gloedvol.nl

Betrokken
Persoonlijk
Serieus
Meedenkend
Spin in 't web

Gloedvol zet ondernemingen in beweging