Werknemer arbeidsongeschikt of langdurig ziek? Dan moet jij een verzuimdossier (re-integratiedossier) opbouwen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Laat mij dat voor je doen. Ik leg een goed verzuimdossier aan. Of breng het op orde als je al bent begonnen. Is dat geregeld? Dan starten we met verzuimbegeleiding.

Verzuimdossier op orde

Een goed dossier is overzichtelijk, gevuld met de juiste documenten en werkbaar voor iedereen die het nodig heeft. En vooral voor de UWV-medewerker die het dossier na twee jaar beoordeelt bij een aanvraag voor een WIA-uitkering. Daar hangt nogal wat vanaf. Is het UWV ‘blij’ met je dossier, dan nemen ze het van je over. Zijn ze niet zo happy, houd dan rekening met loonsancties. Laat je het zover komen? Als het aan mij ligt niet.

Vastbijten en de angel eruit halen

Ik ben een dossiertijger. Maar een moeilijk verzuimdossier heeft niks te maken met wat er op papier staat. Het heeft alles te maken met de communicatie tussen jou en je werknemer en de arbodienst. En vooral: het gebrek eraan. Ik ben geen mediator, maar haal wel de angel eruit. Want hoe langer die erin zit, hoe onbevredigender de uitkomst van het traject voor jou en je werknemer.

Kenmerkend voor Gloedvol

  • Geen mens is hetzelfde. Daarom is mijn aanpak altijd maatwerk.
  • Wat geen maatwerk is, is de start van elk traject: ik begin bij iedereen altijd met een kop koffie.
  • Ik voer de gesprekken die jij liever niet met je werknemer voert en vice versa. Door open en helder te communiceren haal ik de angel uit een conflict.  
  • Ik schakel snel en ben makkelijk benaderbaar.
  • Afspraken zijn heilig voor me. Die insteek verwacht ik ook van jou.
  • Ik ben expert op het gebied van verzuimbegeleiding; op andere gebieden werk ik samen met een vast netwerk van professionals.
  • Ik vind heel veel leuk en kan om nagenoeg alles lachen. Mijn bulderende lach is mijn handelsmerk.