Gloedvol laat mensen schitteren
Ziekteverzuim de baas zijn

Ziekteverzuimbegeleiding: voorkomen is beter dan genezen

Ondernemers hebben vaak meer invloed op ziekteverzuim dan ze zelf denken. Sterker nog: ze kunnen er een cruciale rol in vervullen. Durf jij de verantwoording te nemen voor het ziekteverzuim binnen je onderneming? Gloedvol helpt grip te krijgen op ziekteverzuim.

Gloedvol biedt uitkomst met ziekteverzuimbegeleiding

Ziekteverzuim kost een ondernemer gemiddeld 250 euro per dag. Voorkomen is beter dan genezen, nietwaar? Bij sprake van ziekteverzuim, onderzoeken we eerst of de betreffende medewerker nog wel happy is binnen zijn functie, of dat andere factoren een rol spelen. Bij een positieve uitkomst, zetten we alles op alles om de werknemer weer terug te laten keren.

Ziekteverzuimbegeleiding: ziekteverzuim de baas zijn

Ziekteverzuimbegeleiding resulteert in meer gemotiveerde medewerkers en lagere kosten door minder verzuim. Voor zowel de werkgever als de medewerker betekent het inzicht in de oorzaken van het verzuim, en bekendheid met zijn verplichtingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter. 

Wij zorgen voor rust, de communicatie blijft in beweging