Sturen op Talent

Sturen op Talent

Ik ben er heilig van overtuigd dat ieder mens beschikt over unieke en bijzondere kwaliteiten. En ook dat iedereen nog beter functioneert en lekkerder in het leven staat wanneer zij hun eigen kracht en talenten ook daadwerkelijk inzetten.

Uit onderzoeken blijkt keer op keer dat focus op de sterke punten en het talent van medewerkers leidt tot meer bevlogenheid, minder ziekteverzuim, betere prestaties en meer ontwikkeling. Deze zogenaamde positieve psychologie houdt zich bezig met positieve momenten. Het analyseren en oplossen van problemen krijgt weinig tot geen aandacht. Wat gaat goed? Wanneer ben je bevlogen en voel je je energiek? Wanneer wordt er optimaal gebruik gemaakt van jouw persoonlijke talenten en jouw sterke punten?

Gebruik maken en beter inzetten van het al aanwezige talent levert veel plezier op bij de medewerkers. Doelen worden veel makkelijker gehaald en er ontstaan nieuwe ideeën en uitdagingen die weer leiden tot nieuwe ervaringen. Hierdoor ontwikkelt en groeit men. Sterke punten groeien uit tot excellente punten, talenten versterken en er ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën en uitdagingen en de cirkel is rond. Zodra er van een aanwezige 6 of 7 een 9 gemaakt kan worden, ontstaat er overvloed. Werk kan heel makkelijk gedaan worden, er gaat heel weinig tot geen energie verloren. Men gaat volledig op in de werkzaamheden. De werknemer heeft een goed gevoel over het werk en er zijn plezierige werkrelaties. Doelen worden gehaald en er is sprake van betekenisvol werk. En, een hele fijne bijkomstigheid, er ontstaat op een heel natuurlijke wijze ruimte voor het ontdekken van nieuwe inzichten en werkwijzen. Dit werkt enorm stimulerend en uitdagend en is bovenal LEUK!! Het werkplezier stijgt en daarmee ook de prestaties.

De insteek voor de voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken verandert hierdoor ook. Medewerkers benaderen vanuit sterke punten en talent vraagt om een andere manier van leidinggeven, het vraagt om motiveren en enthousiasmeren, het vraagt om andere gesprekken voeren, meer dialoog. Het levert heel veel op, meer betrokkenheid, meer bevlogenheid, meer verantwoording bij de medewerkers, meer vertrouwen en heel veel meer plezier!

Leidinggevenden hebben een grotere betrokkenheid bij het formuleren van doelstellingen, de persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. De verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers zelf. Er wordt feedback gevraagd over prestaties, ontwikkeling en groei: de medewerkers zijn vaak niet (meer) zichtbaar voor de direct leidinggevende, feedback van collega’s, klanten, anderen. De medewerker is hier zelf verantwoordelijk voor. Focus op de sterke punten en het talent. Blijf in gesprek met elkaar. Niet meer 1x per 6 maanden een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek maar korte gesprekjes, korte terugblik, korte vooruitblik. Op deze manier kunnen verbeteringen sneller worden opgepakt, er wordt meer coachend leiding gegeven, er kan beter en sneller worden bijgestuurd. Blijf in verbinding. De direct leidinggevende creëert een omgeving waarin de medewerker goed kan functioneren. De direct leidinggevende is vaak op de achtergrond aanwezig maar verliest de doelstellingen en plannen echter niet uit het oog.

Dienend leiderschap, plezier op de werkvloer, medewerkers die zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien, vanuit hun eigen sterke punten, hun eigen kwaliteiten en talenten. Vanuit hun eigen kracht!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Bekijken