Welke ondernemers en bedrijven heb ik al in beweging gezet...?

AEC Uden

HR-sparringpartner, maandelijkse sparsessies waarbij alle facetten rond HR besproken worden. Al jaren is Gloedvol de vaste partner van AEC en het moederbedrijf Remie voor persoonlijke coaching, begeleiding 1e en 2e spoor, loopbaanbegeleiding en outplacement. Als vraagbaak en sparringpartner passeren allerlei items de revue. Zo komt niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in een stroomversnelling maar is ook de organisatie in staat om te groeien en te ontwikkelen.

www.aecuden.nl

Tandarts Today

Tandarts Today is een jong bedrijf met een keten van tandartspraktijken. Als verzuimmanager ondersteun ik bij alle voorkomende werkzaamheden rond verzuim. Voer gesprekken, zorg voor het verzuimdossier, houd contact met de bedrijfsarts en bewaak de Wet Verbetering Poortwachter. Hierdoor kan Ruben Hoefnagels, eigenaar van Tandarts Today, blijven doen waar hij heel goed in is; ondernemen.

www.tandartstoday.nl

Event Hotels

Alle langdurige zieke medewerkers komen vroeg of laat bij ons in een spoor 2 traject. Tijdens dit traject wordt er zo veel mogelijk gekeken naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en worden medewerkers begeleid in het vaak moeilijke traject van afscheid nemen van hun huidige werkplek en vol goede moed op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.  Voor de Event Hotels worden de verzuimdossiers altijd gecontroleerd. Een goed dossier is belangrijk tijdens een ziekteverzuim. Aan het einde van het traject kan er een compleet dossier meegestuurd worden met de WIA-aanvraag. Eventuele ondersteuning en begeleiding van deze WIA-aanvraag is ook onderdeel van onze werkzaamheden.

www.eventhotels.com

Kinderdagverblijf Kiddies  

Sparringpartner van het management. De beide eigenaresses van kdv Kiddies misten een sparringpartner. Iemand waarmee zij alle vragen rond HR konden delen. Een klankbord, gevraagd en ongevraagd feedback, maar ook een spiegel. Wie kan wat doen in het ontwikkeltraject van dit dagverblijf? Een mooie uitdaging.

Gloedvol komt maandelijks langs en waar nodig vaker. Ondersteuning bij het verzuim, functionerings- en beoordelingsgesprekken, begeleiding bij de vergaderstructuur en vooral de vergadercultuur.

www.kdv-kiddies.nl

Sidekix

Een snelgroeiende onderneming moet continu gefocust zijn op kansen en mogelijkheden. Scherp blijven in de markt, focus op groei en ontwikkeling en eigenlijk alles kunnen wat de klant vraagt. Ziekteverzuim kan een zeer remmende werking hebben op de organisatie.

Gloedvol heeft een aantal jaren als HR-sparringpartner en Verzuimexpert Sidekix ondersteunt.

Het uniformeren en optimaliseren van de gesprekscyclus, trainen en coachen van leidinggevenden, ondersteuning en begeleiding van het ziekteverzuim, motiveren en enthousiasmeren van medewerkers en het opzetten HR-beleidsplan.

www.sidekix.nl

!Boom exibits & interiors

 Ook als een organisatie nauwelijks verzuim heeft, medewerkers zich eigenlijk zelden ziekmelden, kan het voorkomen dat er toch iemand in het langdurig verzuim terecht komt. Gloedvol ondersteunt Boom bij alle stappen die de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft. Of het nu vragen zijn over dossieropbouw of dat het spoor 2 moet worden ingezet, Gloedvol houdt de vinger aan de pols en ondersteunt waar nodig. De lijnen zijn kort en persoonlijk. Ziekteverzuimbegeleiding is mensenwerk. Betrokkenheid is belangrijk, maatwerk is een vereiste.

boombv.com

Rhenus Logistics

Re-integreren van medewerkers, ook voor hen die al zijn uitgestroomd in een tijdelijke WGA-uitkering. Voor Rhenus verzorgt Gloedvol trajecten om medewerkers die als zijn uitgestroomd te begeleiden naar een duurzame werkplek, passen bij de mogelijkheden en rekening houdend met de beperkingen van de medewerker. Deze trajecten vinden vaak bij de mensen thuis plaats. Door het inzetten van een betrokken en persoonlijke ondersteuning bij het sollicitatietraject, wordt ook aan het zelfvertrouwen van de medewerker gewerkt en kan er vanuit een grotere eigenwaarde gesolliciteerd worden.

www.rhenus.com/en/nl/

Janssen & Janssen

Een zieke medewerker is nooit fijn. Een goede en persoonlijke begeleiding van de medewerker is dan noodzakelijk. Een persoonlijke begeleiding kan in de vorm van een loopbaantraject of individuele coaching. Omdat Gloedvol goed op de hoogte is van alle ins en outs rond de Wet Verbetering Poortwachter kunnen deze individuele trajecten geïntegreerd worden met een 1e spoor-traject, dossieropbouw en eventueel naadloos overgaan in een spoor 2 traject.

www.janssen-janssen.nl

InnoFaith beauty sciences

Loopbaantrajecten, individuele coachtrajecten en het trainen van medewerkers op het gebied van persoonlijk functioneren en persoonlijk leiderschap. Hoe krijg je de teugels weer in handen van je eigen functioneren? Hoe krijg je weer grip op je dagelijks functioneren? En persoonlijk leiderschap, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Voor InnoFaith heeft Gloedvol het personeel en het management begeleid bij al deze vraagstukken en de persoonlijke groei en ontwikkeling van individuele medewerkers ondersteunt.

www.innofaith.com

Autorola

Bij Autorola geloven we dat een goede dialoog met het personeel voor meer motivatie zorgt. We werken samen met Preventicons, die ons op wekelijkse basis via een online tool vraagt hoe we de week hebben ervaren. We streven ernaar dat alle Autorola werknemers uiterst tevreden zijn.

www.nl.autorolagroup.com

VanHaren

Training Vertrouwenspersoon
Werknemers worden soms op hun werk geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is fijn dat deze werknemer zijn verhaal kwijt kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Binnen bedrijven is een vertrouwenspersoon degene waar medewerkers naartoe kunnen met hun verhalen en ervaringen over 2 items; Ongewenst gedrag & Integriteit. Een vertrouwenspersoon kan een interne of een externe persoon zijn. De keuze hiervoor ligt bij het bedrijf. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf, kunnen er meerdere vertrouwenspersonen worden aangesteld. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Voor Van Haren heeft Gloedvol een training gegeven aan een aantal medewerkers die de taak van intern vertrouwenspersoon op zich nemen. 

Ook voert Gloedvol spoor 2 trajecten uit. Tijdens deze trajecten wordt samen met de medewerker gekeken wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Is het mogelijk om ergens te re-integreren? Kan er een andere baan gevonden worden die wel passend is bij de beperking van de medewerker? Een traject wordt altijd afgesloten met een rapportage die meegestuurd kan worden bij de WIA-aanvraag.

www.vanharen.nl

Gloedvol BV
Luchthavenweg 81, unit 247
5657 EA Eindhoven
M 06 2326 4887
T 040 782 0250
info@gloedvol.nl

Betrokken
Persoonlijk
Serieus
Meedenkend
Spin in 't web

Uitdaging warmte en heel veel humor